د خدمت چمتو کونکی

ټرانزیټ او بارچالاني

په مسلکي توګه

بهترین تجربه

در تمامی خدمات ترانزیتی و بارچالانی

ما برای شما بهترین خدمات را در همه کشورهای جهان و شهرهای افغانستان ارائه می دهیم. بیش از 6 سال است که ما بر ارائه بهترین خدمات که به مردم امکان می دهد با همه کشورهای جهان راحت و سریع ارتباط برقرار کنند ، متمرکز شده ایم.

بهترین خدمات 

ترانزیتی

یک ناوگان اتوبوس با 50 مربی بزرگ و کوچک در اختیار ماست ، از مربیان صندلی های 12 ، 14 ، 18 ، 24 ، 33 و 50 در اختیار ما است. اندازه ناوگان اتوبوس ما به معنی این است که ما در شرایطی هستیم که بتوانیم تمامی شرایط حمل و نقل را انجام دهیم ، از فصول آموزش کوتاه سفر تا تعطیلات آخر هفته.

بهترین خدمات 

ترانزیتی

یک ناوگان اتوبوس با 50 مربی بزرگ و کوچک در اختیار ماست ، از مربیان صندلی های 12 ، 14 ، 18 ، 24 ، 33 و 50 در اختیار ما است. اندازه ناوگان اتوبوس ما به معنی این است که ما در شرایطی هستیم که بتوانیم تمامی شرایط حمل و نقل را انجام دهیم ، از فصول آموزش کوتاه سفر تا تعطیلات آخر هفته.

بهترین خدمات 

ترانزیتی

یک ناوگان اتوبوس با 50 مربی بزرگ و کوچک در اختیار ماست ، از مربیان صندلی های 12 ، 14 ، 18 ، 24 ، 33 و 50 در اختیار ما است. اندازه ناوگان اتوبوس ما به معنی این است که ما در شرایطی هستیم که بتوانیم تمامی شرایط حمل و نقل را انجام دهیم ، از فصول آموزش کوتاه سفر تا تعطیلات آخر هفته.

راحت ترین راه تجارت

با تمامی کشور های جهان

را با ما تجربه کنید

در مورد علاقه خود را توضیح دهید

با سبک و راحت!

کارمندان ما برای استخدام مربیان برای هر رویدادی با خدمات دوستانه و حرفه ای آماده هستند. ما سالها تجربه داریم که با ارائه خدمات صادقانه و حرفه ای به مشتریان خود در رابطه با جنبه های استخدام مربیان ارائه می شود. به همراه همکاران مربی ما می توانیم ناوگان بزرگی از مربیان مدرن را برای هر مناسبت مناسب ارائه دهیم.

ما همه ویژه گی های

ترانزیت را

برای راحتی

شما

مدیریت می کنیم

جاده بهزاد، بهزاد 3 ، مرکز تجارتی ایوبی ، منزل سوم ، بلاک 3 ، هرات-افغانستان

تماس : 0402233782

All Right Reserved ®.