دیپلم کارگو

وصل قاره ها

ارزش های اساسی :

 –   ارائه خدمات بهینه به مشتریان در راستای خدمت به کشور عزیزمان افغانستان
 –   کسب درآمد و سود رسانی شرکت
  –   ایجاد یک محیط سلامت کسب وکار
  –   تعاول و همکاری و همراهی با کارکنان به جهت ارتقاء سطح  زندگی ایشان

اهداف :

وسعت دادن خدمات

 ایجاد نمایندگی های معتبر شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا در کشورهای مختلف ، و قیمت های مناسب رقابتی حمل در بازار کالا .

بالا بردن کیفیت

آموزش کادر مجرب و تجهیز منابع ،جهت سهم بیشتر بازار .

مشتریان

تبلیغات گسترده و هدفمند جهت جذب مشتریان جدید.

ما اینجا هستیم

تا در کسب و کار شما

تاثیر مثبت داشته باشیم.

سیاست ها :

سیاست های کلی شرکت که همان خط مشی حاکم بوده که سازمان را به سمت هدف نهایی شرکت که تعریف شده هدایت می کند .

ما خودمان

را برای خلاقیت ، پیشرفت و خدمات

عالی آماده کردیم .

جاده بهزاد، بهزاد 3 ، مرکز تجارتی ایوبی ، منزل سوم ، بلاک 3 ، هرات-افغانستان

تماس : 0402233782

All Right Reserved ®.